top of page

Primair onderwijs

Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen. In het primair onderwijs bieden wij de leerlingen veel ruimte voor het zelf doen en ervaren van bewegingen.

De emoties in en het dansen van een verhaal staan hierbij centraal. Op die manier beléven leerlingen moderne dans in plaats van er alleen naar te kijken. 

We spelen met onze schoolvoorstellingen en randprogrammering in op het aanspreken van kinderen van 4-6 jaar op hun verbeelding, emoties en zintuigen. Zij leren de wereld in- en buiten zichzelf ontdekken middels dans en krijgen de mogelijkheid dans als expressie- en kunstvorm te ervaren.

Kinderen van 7-12 jaar laten wij leren door herkenning, verbinding en zelfbewustzijn. Door klassieke of juist hedendaagse verhalen te gebruiken in dans, nemen we de kinderen mee in universele emoties en maatschappelijke levenslessen. Zo maken zij kennis met de danstraditie en leren te kijken naar kunst.


Het ontwikkelde aanbod voor het primair onderwijs sluit aan bij het thema Burgerschap, de kerndoelen binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Bewegingsonderwijs en Kunstzinnige oriëntatie zoals landelijk bepaald. Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Heeft u vragen neem dan contact op met onze educatie medewerker.

bottom of page