top of page

Het MBO ontdekt steeds meer dat met cultuureducatie het creatief vermogen van de studenten verder ontwikkeld kan worden.

 

Onze schoolvoorstellingen met maatschappelijke thema’s zijn een goede basis om actuele zaken betekenisvol in te bedden in het vak Burgerschap. Dat kan met intensieve vakoverstijgende samen te ontwikkelen lesprogramma's of met bestaand aanbod uitgaande van een van onze voorstellingen met workshops die toegespitst zijn op het MBO, nagesprekken en verdiepende opdrachten. In alle gevallen dagen wij studenten uit om te ervaren en na te denken.


Cultuureducatie brengen we graag in overleg en op maat naar jouw MBO. Neem contact op met onze Educatie medewerker.

bottom of page