top of page

Speciaal en MBO

Speciaal onderwijs

Lonneke van Leth Dans investeert in alle typen onderwijs, zodat àlle kinderen dans kunnen ontdekken en ervaren.

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met dans in het speciaal onderwijs, zowel in Den Haag als in de rest van het land. We zijn nog steeds in ontwikkeling en doen dat graag samen met het speciaal onderwijs in duurzame samenwerkingsverbanden.

 

Door specifiek te kijken naar en te praten over de behoeften en wensen van de school en de leerlingen, aangevuld met de mogelijkheden vanuit de leerlingen, ontwikkelen we inhoudelijk sterke leerprogramma's. Herkenning, verbinding en zelfbewustzijn zijn in het speciaal onderwijs van groot belang bij de kennismaking met dans en onze docenten. Verbazing dat zelf ervaren en begrijpen echt kan en een meerwaarde heeft, is het resultaat.


Wilt u ook maatwerk voor uw speciale leerlingen? Neem contact op met Diane van 't Veen via e-mail: zakelijk@lonnekevanleth.nl.

Kinderen die les krijgen van een dansdocent van Lonneke van Leth dans. Danser in de klas workshop

MBO

Het MBO ontdekt steeds meer dat met cultuureducatie het creatief vermogen van de studenten verder ontwikkeld kan worden.

 

Onze voorstellingen met maatschappelijke thema’s zijn een goede basis om actuele zaken betekenisvol in te bedden in het vak Burgerschap. Dat kan met intensieve vakoverstijgende samen te ontwikkelen lesprogramma's of met bestaand aanbod uitgaande van een van onze voorstellingen met workshops die toegespitst zijn op het MBO, nagesprekken en verdiepende opdrachten. In alle gevallen dagen wij studenten uit om te ervaren en na te denken.


Cultuureducatie brengen we graag in overleg en op maat naar jouw MBO. Neem contact op met Diane van 't Veen via e-mail: zakelijk@lonnekevanleth.nl.

Jonge dansers in de Haagse Shuffle
bottom of page