top of page

Over

HAAGS DANSGEZELSCHAP VOOR DE JEUGD

Lonneke van Leth Dans is hét Haags dansgezelschap voor de jeugd, dat produceert, presenteert, onderwijst en experimenteert. Artistieke domeinen als tekst, vormgeving, muziek, digitaal beeld en de verhalende dansstijl communiceren met het jonge publiek. Met haar eclectische dansstijl en onverwoestbare verhalen, die vol humor en in vlotte en eigentijdse bewerkingen worden herverteld, weet het gezelschap de jeugd op een toegankelijke manier bekend te maken met deze kunstdiscipline. Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen, voorstellingen en workshops: de jeugd beleeft moderne dans.

De multidisciplinaire producties sluiten aan bij de belevingswereld van toekomstige volwassenen, raken aan maatschappelijk relevante onderwerpen en nodigen uit tot openheid, kwetsbaarheid en reflectie.

Dans, beeldende kunst, muziek, tekst en toneel zijn in het werk van het jeugddansgezelschap onlosmakelijk met elkaar verweven. Het eigenzinnige aanbod van het gezelschap gaat uit van de vertellende en reflexieve werking van het theater. Lonneke van Leth Dans spreekt de jonge kijker aan op verbeelding, fantasie en de emotie van het lichaam, puttend uit de rijke schatkamer aan vertellingen. Lonneke van Leth Dans gelooft in de kracht van dans voor de jeugd en wil van iedereen een dansliefhebber maken.

We creëren voorstellingen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Elk schooljaar worden er ongeveer 200 schoolvoorstellingen opgevoerd voor 25.000 leerlingen.  

De stichting

Bestuurssamenstelling:

  • Dhr. J. van Dijken (voorzitter)

  • Dhr B. Drechsel (penningmeester)

  • Dhr. B. Aydin (secretaris)

  • Mevr. J. Tang (lid)

Comité van aanbeveling:

  • Benno Tempel

  • Tineke Maas

  • Tom de Ket

  • Samuel Wuersten

  • Yvonne Keuls

  • Raoul Boer

ANBI

Stichting Ballet van Leth heeft een ANBI-status. Het bestuur van Stichting Ballet van Leth volgt de Codes Cultural Governance en Diversiteit en Inclusie. Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024, alsmede de jaarverslagen en jaarrekeningen zijn op te vragen via zakelijk@lonnekevanleth.nl

Subsidies

Stichting Ballet van Leth ontvangt structurele subsidie van de Gemeente Den Haag en incidentele subsidie van: Fonds 1818VSB fondsFonds PodiumkunstenNorma fonds, het CultuurfondsFonds 21, Lira Fonds

Impresariaat

Wij werken samen met Impresariaat Uit de Kunst en Kleinkunstig voor de verkoop van onze voorstellingen.

bottom of page