bredefotomatch.jpg

Over dans

Lonneke van Leth Dans is hét dansgezelschap voor de jeugd uit Den Haag. Met verhalende, beeldende en klassiek moderne dansstijl vol humor en toegankelijke, eclectische choreografieën weet Lonneke kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor moderne dans. De zintuiglijke en emotionele kracht van het dansende lichaam gekoppeld aan onverwoestbare verhalen en actuele thema’s, is een combinatie waarmee Lonneke van Leth Dans jonge mensen direct raakt en aan het denken zet.

De multidisciplinaire producties sluiten aan bij de belevingswereld van toekomstige volwassenen, raken aan maatschappelijk relevante onderwerpen en nodigen uit tot openheid, kwetsbaarheid en reflectie.

Haagse Choreografe

Lonneke van Leth is sinds 2009 artistiek directeur en choreografe van het, naar haar vernoemde, gezelschap Lonneke van Leth Dans. Na haar carrière als danseres bij diverse gezelschappen en producties zoals Introdans en Djazzex, begon zij haar eigen productiekern. In 2002 creëerde zij haar stuk 'Preview' tijdens het Four Steps Forward van het Korzo Theater. Parallel hieraan startte een periode van twee jaar bij werkplaats Generale Oost te Arnhem, waar zij de theater-dansvoorstellingen 'One Day' en 'Levels' maakte. Naar aanleiding van ‘Preview’ kreeg zij de eervolle taak om het CaDance Festival 2002 met haar werk te openen. In 2004 ontving zij de tweede prijs van de Komeet (een stimuleringsprijs voor jong talent in Den Haag).

Het verhaal

Dans, beeldende kunst, muziek, tekst en toneel zijn in het werk van het jeugd dansgezelschap onlosmakelijk met elkaar verweven. Het eigenzinnige aanbod van het gezelschap gaat uit van de vertellende en reflexieve werking van het theater. Lonneke van Leth Dans spreekt de jonge kijker aan op verbeelding, fantasie en de emotie van het lichaam, puttend uit de rijke schatkamer aan vertellingen. Lonneke van Leth Dans gelooft in de kracht van dans voor de jeugd en wil van iedereen een dansliefhebber maken. We maken voorstellingen voor families en het primair, voortgezet en MBO onderwijs.  Per schooljaar worden zo'n 100 schoolvoorstellingen gespeeld voor 19.000 leerlingen.  

De stichting
Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Ballet van Leth:

 • Mevr. E. Dekkers (voorzitter)

 • Dhr B. Drechsel (penningmeester)

 • Mevr. C. Ludwig (secretaris)

 • Dhr. J. van Dijken

 

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling:

 • Benno Tempel

 • Tineke Maas

 • Tom de Ket

 • Samuel Wuersten

 • Yvonne Keuls

 • Raoul Boer

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024, alsmede de jaarverslagen en jaarrekeningen zijn op te vragen via zakelijk@lonnekevanleth.nl.

Lonneke van Leth Dans is het Haagse dansgezelschap voor de jeugd en onderdeel van Den Haag dansstad. 

Lonneke van Leth Dans wordt structureel gesteund door de Gemeente Den Haag.

Contact:

Lonneke van Leth Dans

Binckhorstlaan 36 M601

2516 BE Den Haag

info@lonnekevanleth.nl

 • Grey Facebook Icon

SOCIAL MEDIA

© 2020 by Vincent de Kooker