top of page

Voortgezet onderwijs

Met maatschappelijke thema’s spreken we jongeren aan op hun verlangen om grenzen te ontdekken, op hun vermogen tot het vormen van een mening over de wereld en op hun verantwoordelijkheid en identiteit als mens in die wereld.
In voor- of nagesprekken met de dansers, in workshops en lesbrieven wordt nader ingegaan op de thematiek uit de school voorstellingen en dagen wij leerlingen uit om na te denken, te ervaren en hierover te spreken (al dan niet met hun lichaam).


In het ontwikkelde aanbod voor VO is aansluiting gezocht bij de kerndoelen binnen de onderdelen:

E: Mens en maatschappij,

F: Kunst en cultuur en

G: Bewegen en sport (onderbouw) en bij de

eindtermen en exameneenheden (bovenbouw) zoals landelijk bepaald.


Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Wilt u dat we hierover mee denken? Neem dan contact op met onze educatie medewerker.

bottom of page