top of page
DE KRACHT VAN DANS

 

Lonneke van Leth Dans heeft een leerlijn ontwikkeld waarin zij (jonge) kinderen aan de hand van diverse voorstellingen verwondert en kennis laat maken met dans. 

Door het verwerken van actuele maatschappelijke thema’s en verhalen in de voorstellingen wordt het jonge publiek aangesproken en aan het denken gezet.  

 

Naast het kijken naar voorstellingen hebben wij een heel scala aan actieve workshops. Deze workshops laten leerlingen dans zelf ervaren en stimuleren hun creativiteit! Bij al onze voorstellingen is er een passende workshop beschikbaar.

 

Alle workshops en lestrajecten kunnen op maat worden gemaakt, zodat er voor iedere gelegenheid, instelling en schoolniveau aanbod beschikbaar is. In het ontwikkelde lesmateriaal wordt rekening gehouden met de kerndoelen vanuit het onderwijs.

PRIMAIR
ONDERWIJS

Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen. In het primair onderwijs bieden wij de leerlingen veel ruimte voor het zelf doen en ervaren van bewegingen. De emoties in en het dansen van een verhaal staan hierbij centraal. Op die manier beléven leerlingen moderne dans in plaats van er alleen naar te kijken. 

We spelen met onze dansvoorstellingen en randprogrammering in op het aanspreken van kinderen van 4-6 jaar op hun verbeelding, emoties en zintuigen. Zij leren de wereld in- en buiten zichzelf ontdekken middels dans en krijgen de mogelijkheid dans als expressie- en kunstvorm te ervaren.

Kinderen van 7-12 jaar laten wij leren door herkenning, verbinding en zelfbewustzijn. Door klassieke of juist hedendaagse verhalen te gebruiken in dans, nemen we de kinderen mee in universele emoties en maatschappelijke levenslessen. Zo maken zij kennis met de danstraditie en leren te kijken naar kunst.


Het ontwikkelde aanbod voor het primair onderwijs sluit aan bij het thema Burgerschap, de kerndoelen binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Bewegingsonderwijs en Kunstzinnige oriëntatie zoals landelijk bepaald. Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. 

HaagseShuffle_O5A5435 (2).jpg

VOORTGEZET
ONDERWIJS

Met maatschappelijke thema’s spreken we jongeren aan op hun verlangen om grenzen te ontdekken, op hun vermogen tot het vormen van een mening over de wereld en op hun verantwoordelijkheid en identiteit als mens in die wereld.


In voor- of nagesprekken met de dansers, workshops en lesbrieven wordt nader ingegaan op de thematiek uit voorstellingen en dagen wij leerlingen uit om na te denken, te ervaren en hierover te spreken (al dan niet met hun lichaam).


In het ontwikkelde aanbod voor het voortgezet onderwijs is aansluiting gezocht bij de kerndoelen binnen de onderdelen E: Mens en maatschappij, F: Kunst en cultuur en G: Bewegen en sport (onderbouw) en bij de eindtermen en exameneenheden (bovenbouw) zoals landelijk bepaald.

 

Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Wilt u dat we hierover mee denken? Neem contact op via

e-mail: educatie@lonnekevanleth.nl.

Primaironderwijs
Voortgezet Onderwijs

SPECIAAL
ONDERWIJS

Lonneke van Leth Dans investeert in alle typen onderwijs, zodat àlle kinderen dans kunnen ontdekken en ervaren.

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met dans in het speciaal onderwijs, zowel in Den Haag als in de rest van het land. We zijn nog steeds in ontwikkeling en doen dat graag samen met het speciaal onderwijs in duurzame samenwerkingsverbanden.

 

Door specifiek te kijken naar en te praten over de behoeften en wensen van de school en de leerlingen, aangevuld met de mogelijkheden vanuit de leerlingen, ontwikkelen we inhoudelijk sterke leerprogramma's. Herkenning, verbinding en zelfbewustzijn zijn in het speciaal onderwijs van groot belang bij de kennismaking met dans en onze docenten. Verbazing dat zelf ervaren en begrijpen echt kan en een meerwaarde heeft, is het resultaat.


Wilt u ook maatwerk voor uw speciale leerlingen? Neem contact op met Diane van 't Veen via e-mail: zakelijk@lonnekevanleth.nl.

haagseshuffle1.jpg

MBO

Het MBO ontdekt steeds meer dat met cultuureducatie het creatief vermogen van de studenten verder ontwikkeld kan worden.

 

Onze voorstellingen met maatschappelijke thema’s zijn een goede basis om actuele zaken betekenisvol in te bedden in het vak Burgerschap. Dat kan met intensieve vakoverstijgende samen te ontwikkelen lesprogramma's of met bestaand aanbod uitgaande van een van onze voorstellingen met workshops die toegespitst zijn op het MBO, nagesprekken en verdiepende opdrachten. In alle gevallen dagen wij studenten uit om te ervaren en na te denken.


Cultuureducatie brengen we graag in overleg en op maat naar jouw MBO. Neem contact op met Diane van 't Veen via e-mail: zakelijk@lonnekevanleth.nl.

Speciaal
MBO

DANSER IN 
DE KLAS

Eén van de dansers van Lonneke van Leth Dans komt langs in de klas en vertelt wat het betekent om danser te zijn en hoe dans zich heeft ontwikkeld.

 

De ‘kunstenaren in de klas’ zijn zowel professionele dansers als docenten, die met hun passie en didactische vaardigheden de aandacht van de leerlingen weten te veroveren. Het bezoek kan aansluiten bij een thema of project in de klas, of het kan fungeren als een voor- of nagesprek dat aansluit op een voorstelling van Lonneke van Leth.

 

Interesse? 

Lonneke van Leth Dans

Dansgezelschap voor de jeugd
zakelijk@lonnekevanleth.nl 

Tel. 06 - 28 35 23 09

WORKSHOPS

In onze workshops ervaren leerlingen dat je met een verhaal, gevoel of inspiratie een dans kunt maken. Sportbewegingen, emoties, denkbeeldige letters of een oosterse vechtkunst. We willen met de workshops kinderen raken, hen aan het denken zetten en hun creativiteit prikkelen. Alle workshops en lestrajecten kunnen op maat worden gemaakt, zodat er voor iedere gelegenheid, bij iedere voorstelling en voor ieder schoolniveau aanbod te kiezen is. Het meest praktisch is als de workshop op school plaatsvindt. 


Danser in de klas en workshops

Emoji dans

Sport vs Dans

Speed dans date

Respect

Bust the move!

Haagse Shuffle

WORKSHOPS

WORKSHOPSAANBOD
bottom of page