Educatie

De kracht van dans voor de jeugd.

 

In onze voorstellingen zijn een aantal educatieve speerpunten te ontdekken waarmee Lonneke van Leth ernaar streeft de ontwikkeling van zowel kinderen als adolescenten te bevorderen.

Eén daarvan is het meegeven van een receptieve ervaring op zowel artistiek als maatschappelijk terrein. Door het combineren van actuele thema’s of verhalen met dans wordt het jonge publiek aangesproken en aan het denken gezet. 

 

Hiernaast bieden wij workshops waarbij ruimte is voor de beoefening van deze discipline waarmee zij tevens actief de werking van dans kunnen ervaren. 

Alle workshops en trajecten kunnen op maat worden gemaakt zodat er voor iedere gelegenheid, instelling en school een passend aanbod beschikbaar is. Met de kerndoelen vanuit het onderwijs wordt per definitie rekening gehouden in het ontwikkelde lesmateriaal. Benieuwd of er iets bij zit? Kijk bij al onze voorstellingen of neem contact met ons op: educatie@lonnekevanleth.nl

Pep-talks

WT5A0342.jpg

Primair onderwijs

Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen. In het primair onderwijs bieden wij de leerlingen veel ruimte voor het zelf doen en ervaren van bewegingen. De emoties in en het dansen van een verhaal staan hierbij centraal. Op die manier beléven leerlingen moderne dans in plaats van er alleen naar te kijken.

Voortgezet onderwijs

Actuele maatschappelijke thema’s die verwerkt zijn in voorstellingen en workshops voor het voortgezet onderwijs spreken jongeren aan op hun verlangen om grenzen te ontdekken en hun mening te vormen over de wereld.

_edited.jpg
FLOORTJE-camille%20(1)_edited.jpg

MBO

Wij hebben een educatieprogramma ontwikkeld met workshops, gesprekken en lesbrieven bij de voorstelling ‘Het verrotte leven van Floortje Bloem’. Deze voorstelling kan een inspiratiebron zijn om op school vakoverstijgend te werken. Denk aan de vakken loopbaan & burgerschap, Nederlands en culturele/kunstzinnige vorming, en opleidingen in de keuzerichtingen zorg & welzijn en hulpverlening. 

keulrbeweegtjou.jpg

Speciaal onderwijs

Lonneke van Leth Dans prikkelt haar publiek met haar voorstellingen. Maar omdat wij rekening willen houden met al onze bezoekers, zijn wij ons bewust van het belang van een prikkelarme omgeving voor degenen die daar baat bij hebben. 

Wij gaan graag in gesprek met scholen die een dergelijke behoefte hebben voor hun leerlingen.