top of page

Feestdagen? Blijf bewegen!

Shuffelen met z’n allen!

Door: Wieteke Geertsma, educatiemedewerker


In september dit jaar zijn wij weer gestart met de Haagse Shuffle! Om het geheugen even op te frissen: dit is een driejarig programma waarin kinderen uit de groepen 3 t/m 8 extra dansvaardigheden aangeleerd krijgen en beweegmomenten worden ingebed in de dagelijkse bezigheden op school. In september kregen de leerlingen van 25 Haagse basisscholen een maand lang elke week een workshop en in januari start het tweede blok.


“Het heeft me verbaasd dat zelfs de jongens in beweging kwamen en echt serieus mee deden.” - leerkracht groep 7


Nu de feestdagen met veel lekker eten in aantocht zijn en het regenachtige en koude weer ons som dwingt veel binnen te zitten, is dit juíst een mooi moment om even stil te staan bij het belang van bewegen en de rol die dans hierin kan spelen. Want bewegen is super belangrijk!

Lonneke van Leth Dans wil in samenwerking met de GGD Haaglanden en Haagse Aanpak Gezond Gewicht het volgende bewerkstelligen: het realiseren van meer beweging bij kinderen op school, dit is goed voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid.

Wetenschappelijk bewijs

Prof. dr. Erik Scherder wijst als hoogleraar neuropsychologie en hoogleraar bewegingswetenschappen met regelmaat op de positieve effecten van beweging, maar ook op de positieve effecten van het beluisteren van muziek voor de hersenen en het immuunsysteem. Beiden hebben een positieve invloed op de ontwikkeling en het fit houden van dit waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan. Het waardevolle is dat dans nu net deze twee aspecten combineert!! Klik hier om te horen hoe Erik Scherder over deze onderwerpen spreekt.

Haagse Shuffle

De Haagse Shuffle is, naast laagdrempelig in aanraking komen met de kunstvorm dans, een manier om positieve gezondheidseffecten te stimuleren. Het gaat om conditie opbouwen, om het genereren van een goede coördinatie, het leren thuis voelen in dans en het opkrikken van het zelfvertrouwen. Het feit dat bewegen sociaal gedrag triggert en invloed heeft op de concentratie en schoolprestaties, kan een extra stimulans zijn om de waarde ervan extra serieus te nemen. Ook vormt de Shuffle een middel om het gesprek aan te gaan over diverse leefstijlen en veelvoorkomend overgewicht bij kinderen.

“De kinderen willen de shuffle dans gebruiken voor de eindmusical.” - leerkracht groep 8

Dans als sport?

Ook gezondheidsorganisatie WHO (World Health Organisation) heeft in een rapport van 2019 het belang bevestigt, voor zowel lichaam als geest, van het regelmatig beoefenen van een kunstvorm. Lees hier het rapport.

Op de website van dansdocent.nu wordt ingegaan op enkele bevindingen uit het rapport.


Tot slot zien we in de wereld nog iets gebeuren waarmee de aandacht naar dans toe gaat. In 2024 zal op de Olympische Spelen in Parijs breakdance aan het programma worden toegevoegd. Wordt dans door de massa wellicht al meer als sport geaccepteerd en gewaardeerd? Volgens het artikel van NOS zorgt het introduceren van nieuwe sporten voor een betere connectie met de nieuwe generatie en is dat eerder het beoogde doel. Misschien is het maar goed ook dat dans verheven blijft als kunstvorm. Dat houdt de magie ervan in stand.


Op diverse fronten zien we in de wereld aandacht voor hetgeen ontstaan dat onze beweegredenen binnen het gezelschap behartigt. Laten we met de Haagse Shuffle weer veel kinderen inspireren. Want als kinderen goed in hun vel zitten en plezier beleven aan bewegen is onze missie geslaagd!


Wil je met de klas een voorstelling over de olympische spelen boeken? Kijk dan eens op de pagina van ‘De Grote Olympische Spelshow’.

Comments


bottom of page