Duur:

25 Minutes

Aantal leerlingen

200

Kosten:

Level:

nnb

Primair Onderwijs

Workshops

Speed dans date

In deze workshop wordt kennisgemaakt met vijf verschillende dansstijlen om een idee te krijgen van de ontwikkeling van dans in de hele wereld. De leerlingen krijgen per dansstijl de achtergrond te horen en voorbeelden te zien, waarna er een fusion-choreografie ontstaat. De workshopleiders helpen de leerlingen met de passen en de dynamiek van de choreografie. Dit is een uitstekende workshop om dans en haar geschiedenis te introduceren bij leerlingen.