top of page

Duur:

30 Minuten

Aantal leerlingen:

35

Kosten:

nnb

Level:

Primair en Voortgezet

Workshops

Respect

Een groep, individuen, kennen ze elkaar echt? Sinds een lange tijd? Nauwelijks? kennen ze zichzelf?

Tijdens deze workshop worden al deze vragen behandeld, door middel van een lijnenspel, maar vooral ook door fysieke oefeningen. Het vertrouwen dat we hebben in onszelf, in de ander en in de situatie komen aan het licht.

Aan de hand van beweging stellen leerlingen én de dansers zich open en leren elkaar beter kennen, waardoor de winst van samenwerken wordt benadrukt. Er worden diverse oefeningen gedaan die te maken hebben met grenzen, identiteit en groepsdynamiek. Het (leren) respecteren van een ander staat hierbij voorop. Fysieke activiteiten waarbij vertrouwen en balans een rol spelen komen aan bod, rekening houdend met de grenzen van intimiteit.

Verschillende rollen binnen families en groepen worden benoemd en omgezet naar dansbewegingen. Met deze tool worden manieren aangedragen hoe met die rollen en de dynamiek in groepen om te gaan. Leerlingen gaan met verschillende familiesituaties en bewegingen aan de slag en geleidelijk aan vormt zich een ´choreografie´.

Aan het eind van de workshop weten leerlingen dat respect, eerlijkheid, elkaar leren kennen, minder snel oordelen en openstaan voor anderen nodig zijn bij het functioneren van en binnen een groep. Iedereen is anders en dat hebben zij met behulp van dans ontdekt!

bottom of page