top of page

Duur:

20 Minutes

Aantal leerlingen

Kosten:

nnb

Level:

Workshops

Emoji dans

In deze workshop wordt de koppeling gemaakt tussen dans en emoties. Aan de hand van vijf basisemoties wordt een choreografie aangeleerd. Daarna gaan de leerlingen in groepjes aan de slag. Zij bedenken zelf bewegingen die voortkomen uit verschillende emoties. Daaruit ontstaat een gezamenlijke choreografie die natuurlijk ook wordt gepresenteerd. Voor de leerlingen een mooi vertrekpunt om dans verder te ontdekken!

bottom of page