Voortgezet

Met maatschappelijke thema’s spreken we jongeren aan op hun verlangen om grenzen te ontdekken, op hun vermogen tot het vormen van een mening over de wereld en op hun verantwoordelijkheid en identiteit als mens in die wereld.


In voor- of nagesprekken met de dansers, in workshops en lesbrieven wordt nader ingegaan op de thematiek uit voorstellingen en dagen wij leerlingen uit om na te denken, te ervaren en hierover te spreken (al dan niet met hun lichaam).


In het ontwikkelde aanbod voor het voortgezet onderwijs is aansluiting gezocht bij de kerndoelen binnen de onderdelen E: Mens en maatschappij, F: Kunst en cultuur en G: Bewegen en sport (onderbouw) en bij de eindtermen en exameneenheden (bovenbouw) zoals landelijk bepaald.

 

Op maat
Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Wilt u dat we hierover mee denken? Neem contact op via email: educatie@lonnekevanleth.nl.

Voorstellingen 

 
Een Romeo en Julia

Een Romeo en Julia

Over een verboden liefde in een asielzoekers centrum.

Is dit echt?!

Is dit echt?!

Over social media, wat voor goeds heeft het ons gebracht, en waar zit het gevaar?

Sapiens

Sapiens

Homo Sapiens is de Latijnse benaming voor de mens. Dit is een ode aan de mens.

Pi

Pi

Samen met slagwerkgroep Percossa.
Pi is een mysteries wiskundig getal waar alles om draait.

Het verrotte leven van Floortje Bloem

Het verrotte leven van Floortje Bloem

Een recht in het hart rakende dansbewerking van het gelijknamige boek van schrijfster Yvonne Keuls.