Studenten op trap

Met maatschappelijke thema’s spreken we jongeren aan op hun verlangen om grenzen te ontdekken, op hun vermogen tot het vormen van een mening over de wereld en op hun verantwoordelijkheid en identiteit als mens in die wereld.


In voor- of nagesprekken met de dansers, in workshops en lesbrieven wordt nader ingegaan op de thematiek uit voorstellingen en dagen wij leerlingen uit om na te denken, te ervaren en hierover te spreken (al dan niet met hun lichaam).


In het ontwikkelde aanbod voor het voortgezet onderwijs is aansluiting gezocht bij de kerndoelen binnen de onderdelen E: Mens en maatschappij, F: Kunst en cultuur en G: Bewegen en sport (onderbouw) en bij de eindtermen en exameneenheden (bovenbouw) zoals landelijk bepaald.

 

Op maat
Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Wilt u dat we hierover mee denken? Neem contact op via email: educatie@lonnekevanleth.nl.

Voortgezet