Primair

Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen. In het primair onderwijs bieden wij de leerlingen veel ruimte voor het zelf doen en ervaren van bewegingen. De emoties in en het dansen van een verhaal staan hierbij centraal. Op die manier beléven leerlingen moderne dans in plaats van er alleen naar te kijken. 

Kleuteronderwijs

We spelen met onze dansvoorstellingen en randprogrammering in op het aanspreken van kleuters op hun verbeelding, emoties en zintuigen. Zij leren de wereld in- en buiten zichzelf ontdekken middels dans én krijgen de mogelijkheid dans als expressie- en kunstvorm te ervaren.

 

Onder- en bovenbouw
Kinderen van 7-12 jaar laten wij leren door herkenning, verbinding en zelfbewustzijn. Eén manier waarop dit gebeurt, is door hen mee te nemen in universele emoties, maatschappelijke levenslessen door klassieke of juist hedendaagse verhalen te tonen in dans. Mede hierdoor maken zij kennis met de danstraditie en het leren kijken naar kunst.


In het ontwikkelde aanbod voor het primair onderwijs is aansluiting gezocht bij de kerndoelen binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Bewegingsonderwijs en Kunstzinnige orientatie zoals landelijk bepaald. Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Wilt u dat we hierover mee denken? Neem contact op via email: educatie@lonnekevanleth.nl.