Primair

Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én begrijpen. In het primair onderwijs bieden wij de leerlingen veel ruimte voor het zelf doen en ervaren van bewegingen. De emoties in en het dansen van een verhaal staan hierbij centraal. Op die manier beléven leerlingen moderne dans in plaats van er alleen naar te kijken. 

Kleuteronderwijs

We spelen met onze dansvoorstellingen en randprogrammering in op het aanspreken van kleuters op hun verbeelding, emoties en zintuigen. Zij leren de wereld in- en buiten zichzelf ontdekken middels dans én krijgen de mogelijkheid dans als expressie- en kunstvorm te ervaren.

 

Onder- en bovenbouw
Kinderen van 7-12 jaar laten wij leren door herkenning, verbinding en zelfbewustzijn. Eén manier waarop dit gebeurt, is door hen mee te nemen in universele emoties, maatschappelijke levenslessen door klassieke of juist hedendaagse verhalen te tonen in dans. Mede hierdoor maken zij kennis met de danstraditie en het leren kijken naar kunst.


In het ontwikkelde aanbod voor het primair onderwijs is aansluiting gezocht bij de kerndoelen binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld, Bewegingsonderwijs en Kunstzinnige orientatie zoals landelijk bepaald. Educatieve activiteiten kunnen op basis van leerdoel of thematiek worden geboekt. Wilt u dat we hierover mee denken? Neem contact op via email: educatie@lonnekevanleth.nl.

Voorstellingen 

 

Meneer Pannenkoek

Wat zijn abstracte, geometrische en organische vormen? Waar kun je vormen aan herkennen en kun je ze ook dansen?

Mijn Huis

Waar ik niet mag wonen

Nooit meer bang

De tienjarige Daan gaat logeren bij zijn opa. Hij is dol op spanning, maar heeft wel een probleem. Hij is namelijk bang in het donker...

Afval? Ben je mal!

Wat vuilnismannen allemaal tegenkomen en meemaken bij het ophalen en het verwerken van huisvuil. En hoe werkt afval scheiden precies.

Sylphides belofte

Een gedanst sprookje voor de hele familie, over beloftes nakomen en keuzes maken.

Assepoes

Een bewerkt sprookje dat laat zien dat je voor jezelf moet opkomen en niemand jouw dromen kan afpakken.

De grote Olympische spelshow

Het publiek bevindt zich in de setting van een spelshow.

The Match

Een gedanste voetbalwedstrijd waar dans en voetbal elkaar ontmoeten.

Wat is nu?

Ouder worden we allemaal, daar hoef je niets voor te doen. Maar hoe kan dat?

Kleur beweegt jou!

In ‘Kleur beweegt jou!’ nemen de dansers van Lonneke van Leth je mee in een wereld van kleur en dans.