Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Ballet van Leth bestaat uit vier personen:

 • Mevr. E. Dekkers (voorzitter)
 • Dhr A. Seger (penningmeester)
 • Mevr. M. de Wijs (secretaris)
 • Mevr. C. Ludwig 
 • Dhr. J. van Dijken

Lonneke van Leth bekleedt de functie van artistiek directeur. Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding. Er zijn geen werknemers in dienst, alle professionals worden ingehuurd.

 

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende zes personen:

 • Benno Tempel
 • Tineke Maas
 • Tom de Ket
 • Samuel Wuersten
 • Yvonne Keuls
 • Raoul Boer

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan beleidsperiode 2017-2020, alsmede de jaarverslagen van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording, zijn op te vragen via zakelijk@lonnekevanleth.nl.

 

Stichtingsgegevens:

 • KvK nr: 27314361
 • BTW nr: 819087178B01
 • IBAN nr: NL02INGB0005409092