STICHTING BALLET VAN LETH

Lonneke van Leth Producties is een jonge, dynamische organisatie die dansvoorstellingen produceert in het theater, op locatie, voor scholen en een breed lesaanbod in haar eigen studio biedt. Het werk van choreografe Lonneke van Leth, dat zich kenmerkt als moderne dans op een klassieke leest, is herkenbaar, verhalend, energiek, humorvol en multidisciplinair.

Missie

Lonneke van Leth wil laten zien dat dans aantrekkelijk, begrijpelijk én tegelijkertijd van hoge artistieke kwaliteit kan zijn. Met haar eigenzinnige en verhalende modern-klassieke dansstijl en vooral veel humor, verrast en enthousiasmeert zij zowel ervaren publiek als publiek dat voor het eerst kennismaakt met dans.

In de Haagse danssector is Lonneke van Leth onderscheidend in haar begrijpelijke, enthousiasmerende en hoogwaardige dans en haar verhalende dansstijl. In klassiekers staat het verhaal -vaak over het leven en de liefde- niet meer ter discussie, waardoor Van Leth zich optimaal kan richten op een eigenzinnige en eigentijdse typische ´Van Leth vertaling´. Dit maakt haar uniek en een sterk dansmerk binnen de Haagse dansketen.
Van Leth werkt bijna altijd met specifiek voor haar gecomponeerde muziek en een live uitvoering. Steeds zoekt Van Leth nieuwe wegen en samenwerkingsverbanden met orkesten, dirigenten, componisten en ensembles, zoals bijvoorbeeld het Matangi quartet, het New European Ensemble en het Asko/Schönberg ensemble. Het doel van samenwerken is altijd de danssector verrijken en toegankelijker maken. 
Door de vaste samenwerkingsverbanden met scholen door het land bouwt de danskern aan het publiek van de toekomst en promoot het Den Haag als dansstad binnen Nederland.

Stichting gegevens:

KvK nr: 27314361

BTW nr: 819087178B01

IBAN nr: NL02INGB0005409092

ANBI

Culturele instelling Lonneke van Leth Producties is een van de toonaangevende dansgezelschappen in Den Haag met een ANBI status. Wij maken producties voor een breed publiek. Jaarlijks trekken wij zo’n 7000-8000 bezoekers en 6.000 scholieren. Omdat de overheidsfinanciering door de bezuinigingen op cultuur sterk verminderd is, wil Lonneke van Leth Producties minder afhankelijk worden van deze middelen en meer eigen inkomsten  genereren. Een potentieel zeer belang­rijke financiële bron wordt gevormd door schenkingen, erfenissen en legaten. Daarom vragen wij aan iedereen die cultuur én Lonneke van Leth Producties een warm hart toedraagt om ons te steunen. Wij hebben uw steun hard nodig!

 

Lonneke van Leth Producties
Binckhorstlaan 36 (M601)
2516 BE Den Haag
M: +31 (0) 6 18 08 60 12
E: lonneke@lonnekevanleth.nl
RSIN: 819087178B01

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Ballet van Leth bestaat uit vijf personen:

  • Mevr. E. Dekkers (voorzitter)
  • Dhr A. Seger (penningmeester)
  • Mevr. C. Ludwig (algemeen)
  • Mevr. M. de Wijs (algemeen)

Lonneke van Leth bekleedt de functie van artistiek directeur. Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding. Er zijn geen werknemers in dienst, alle professionals worden ingehuurd.

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende vijf personen:

Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de dans-en theater cultuur door het ontplooien en presenteren van culturele initiatieven en activiteiten, alles in de ruimste zin.

Beleidsplan

Voor de periode 2014-2016 wordt een beleidsplan opgesteld, dit is ter inzage op te vragen via zakelijk@lonnekevanleth.nl.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Sinds 2012 is het financieel jaarverslag op te vragen via zakelijk@lonnekevanleth.nl.