WILT U ONS STEUNEN?


Omdat het niet altijd even makkelijk is om financiering bij elkaar te krijgen vragen wij u om ons te steunen in het realiseren van onze projecten. Want bijdragen van fans van Lonneke van Leth Producties maken echt het verschil!

 

Voor donaties vanaf € 250,00 bestaat een speciaal pakket.

Daarvoor kunt u:

  • naar een voorstelling voor twee personen naar keuze
  • repetities bijwonen, als u het leuk lijkt om te zien hoe zo’n project nu tot stand komt
  • een ‘meet and greet’ met Lonneke en haar dansers na de voorstelling
  • een drankje na afloop in de VIP-lounge (bij locatievoorstellingen)

 

Wist u trouwens al dat donaties ook aftrekbaar zijn van de belasting? Met uw bijdrage draait u ons een warm hart toe. Onze dank is groot!

 

EEN VOORBEELD:


Als particulier kunt u ons op meerdere manieren steunen: Het is mogelijk om een eenmalige gift te doen aan Lonneke van Leth Producties. Eenmalige giften zijn slechts aftrekbaar voor zover het totaal aan eenmalige giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen, of ten minste € 60. De maximumaftrek bedraagt 10% van uw verzamelinkomen.

 

Door invoering van de Geef-wet is het mogelijk een extra aftrek van 25% te claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft , tot een maximum van € 1.250. Bijvoorbeeld: bij een schenking van € 300 kunt u € 375 in aftrek brengen, en bij een schenking van € 5.000 zelfs € 6.250. Daardoor bent u voor uw schenking netto beduidend minder kwijt dan de schenking die wij ontvangen (een voordeel dat bij het hoogste belastingtarief kan oplopen tot meer dan € 3.000). Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke gift. Deze schenking is namelijk geheel aftrekbaar, hiervoor gelden geen drempels en maximum­ bedragen.

 

Een periodieke schenking is een jaarlijkse schenking voor minimaal 5 jaar, die is vastgelegd bij de notaris. Vanaf  een bedrag van € 1250,00 per jaar zullen Lonneke van Leth Producties en een notariskantoor  de kosten voor het opstellen van de notariële akte voor hun rekening nemen. Voor het doen passeren van dergelijke notariële akte kunt u een volmacht downloaden via het formulier ‘volmacht’. Ook bij de periodieke gift geldt de Geef-wet, waardoor een aftrek van 25% extra per jaar mogelijk is. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de Inkomstenbelasting, met hetzelfde belastingvoordeel als hierboven beschreven. Om optimaal te genieten van de voordelen van de geef-wet bij de periodieke gift is het van belang om deze zo spoedig mogelijk in te laten gaan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.daargeefjeom.nl of contact opnemen met afdeling schenken.

 

BEDRIJVEN

Ook bedrijven kunnen ons steunen, waarbij uw bedrijf kan profiteren van fiscaal voordeel. U kiest er dan voor om een gift te doen, zonder dat hier een zakelijk belang of een tegenprestatie tegenover staat (in dat geval zou er namelijk sprake zijn van sponsoring en is de geef-wet niet van toepassing). Indien uw bedrijf een gift doet aan Lonneke van Leth producties dan kan deze gift worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting tot maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Voor bedrijven geldt ook de multiplier, die zelfs 50% bedraagt. Dit houdt in dat de giftenaftrek wordt verhoogd met 50% tot een maximum van € 2.500. Dus bij een gift van € 5.000 kan er € 2.500 extra in aftrek worden genomen.